مسلما با توجه به مشکالت تعویض اجناس) از قبیل رفتن به اداره پست جهت ارسال و انتظار جهت رسیدن اجناس به انبار الیاکیدز و...( بهتر است با دقت بیشتری در خرید و خواندن کامل توضیحات اجناس و چک کردن اندازه ها کار به پروسه تعویض اجناس ختم نشود.

شرایط و قوانین جهت تعویض اجناس :

  • تعویض فقط تا یک هفته بعد از رسیدن بسته بدستتون امکانپذیر میباشد.
  • به هیچ عنوان لباس تن نخورده و شسته نشده باشد.
  • هزینه ارسال رفت و برگشت اجناس به عهده مشتری است .
  • تا زمانی که بسته ارسالی از طرف مشتری که جهت تعویض ارسال شده به انبارالیاکیدزنرسد، امکان تعویض میسر نمی باشد.
  • هر زمان اجناسی که جهت تعویض ارسال شده است به انبار الیاکیدز رسید طبق موجودی انبار اجناس مورد نظر تعویض خواهند شد. ممکن است بعد از این که جنس به انبار الیاکیدز رسید جنس و سایز مورد نظر موجود نباشد و بایستی با جنس دیگری تعویض گردد.
  • لطفا قبل از ارسال جهت تعویض ، حتما با پشتیبانی سایت تماس بگیرید و هماهنگی الزم جهت ارسال و تعویض را انجام دهید. از تعویض اجناسیکه بدون هماهنگی برای تعویض ارسال شوند معذوریم